Život

DA LI STE NORMALNI ?

Ne postoji jedna prihvaćena definicija normalnosti, ako bismo rekli da je normalno ono što je u skladu sa društvenim normama onda bismo imali problem jer bi se ta definicija mijenjala s obzirom na vrijjeme, mesto, kulturu u kojoj se nalazimo-uporedimo samo kulturološke razlike između naroda Evrope i Azije, i razmislimo o tome kako se mijenja poimanje o tome šta je “normalno” ponašanje kroz istorjiske epohe.

S druge strane, ako smatramo da je normalno ponašanje ono koje je svojstveno za većinu ljudi opet upadamo u problem, onda bismo mogli da kažemo da je ponašanje političkih disidenata abnormalno, takođe ponašanje većine se razlikuje od kulture do kulture. Rješenje ove problematike se nalazi u tome da se psihološki normalno ponašanje može definisati samo u odnosu na psihološki poremećaj.

Opšta definicija psihološkog poremećaja se sa jedne strane opet oslanja na društvene norme, pa se poremećaj opisuje kao ponašanje osobe koje narušava društvene norme, koje je rijetko u datom kulturološkom kontekstu i koje uzrokuje stres u svakodnevnom životu pojedinca.

Ukoliko je reakcija osobe na stres/-ove takva da se u dužem vremenskom periodu loše odražava na različite aspekte njenog života kao što su funkcionisanje na poslu, u školi, kući i u međuljudskim odnosima (nema odnosa sa drugima, ili su oni smanjeni, nekonstruktivani ili ugrožavajući za druge) može se govoriti o psihološkom poremećaju. Treba naglasiti da je psihološki poremećaj rezultat interakcije biološkog nasleđa, socijalnih uticaja i stresogenih situacija.

Ono što je dodatno važno jeste da se na psihološki poremećaj i psihološko zdravlje ne gleda kao na dvije isključive kategorije. Dakle, ne tumačiti IMAM ili NEMAM poremećaj već imam ili nemam poremećaj u izvjesnom stepenu. Npr. blaga depresija nije isto što i umjerena ili teška depresija iako sve potpada pod depresiju. Što se simptomi ranije primijete i što je stepen blaži veće su šanse za prevazilaženje problema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *