Redakcija

Poštovani čitaoci,
Redakcija informativnog portala ASPEK(a)T  želi Vam dobordošlicu na našu web platformu, vjerujući da ćete nas od sada pratiti i čitati. Naša ambicija je da kroz pravovremenost, istinitost, dokumentovanost i ekskluzivnost ispratimo sve Vaše potrebe za informacijama iz Crne Gore, regiona i svijeta. U cilju postizanja što viših standarda molimo Vas da sve vaše predloge, sugestije ali i kritike proslijedite na e-mail redakcije, koji ćete naći na stranicama našeg portal.
S poštovanjem,
Vaš ASPEK(a)T