Svijet

VRATA OD PAKLA

Vrata do pakla je rupa u plamenu koja se nalazi u pustinji u Turkmenistanu blizu sela Derweze. Smatra se da je kapacitet nađenog prirodnog gasa u rupi jedan od najvećih na svijetu. Ime “Vrata do pakla” rupa je dobila zbog toga što gori još od 1971. godine kada je i pronađeno nalazište. Prečnik rupe je otprilke 70 metara, dok je dubina oko 20 metara.

 Nalazište prirodnog gasa otkrili su sovjetski naučnici 1971. godine, misleći da se radi o neiscrpnom nalazištu nafte. Nakon što su postavili kamp, pripremili mašne za bušenje, počelo je ispitivanje količine i tada su shvatili da se radi o prirodnom gasu, a ne o nafti kako se najprije pretpostavljalo. Počelo je vađenje i skladištenje prirodnog gasa.

 Ubrzo nakon početka vađenja, ispod bušilica za vađenje otvorio se veliki krater. Pri urušavanju nije izgubljen niti jedan život, ali su počele curiti velike količine metana, stvorivši tako veliku katastrofu za životnu sredinu i ljude u obližnjim selima.

Bojeći se katasrofe većih razmjera, i curenja veće količine gasa, naučnici su odlučili zapaliti gas koji je curio. Mislili su da će biti lakše i jeftinije zapaliti plin, nego ga uskladištiti. Mislilo se da će cijeli gas izgoreti kroz nekoliko dana, ali to se nije desilo jer su količine zapaljenog gasa prevelike, i danas gas i dalje gori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *